Previous editions

2002 (December 09 - 13)

Dr. Ria Broer Analysis and prediction of magnetic properties of molecules and solids
6 hours
Prof. Dr. Wybren Jan Buma High-resolution experimental ab initio spectroscopy: vivisection on molecular excited states
5 hours
Dr. ir. Gerrit C. Groenenboom Quantum dynamics of large amplitude motion and Jacobi coordinates
3 hours
Dr. Tonek Jansen Monte Carlo simulations of kinetics
6 hours
Dr. Geert-Jan Kroes Wave packet dynamics of molecule-surface reactions
6 hours

2001 (December 10 - 14)

Dr. Joop H. van Lenthe Valence bond theory
6 hours
Dr. Chris Meier Wave packet dynamics and simulation of pump-probe spectra
6 hours
cmeijer2001.pdf
Dr. Evert Jan Meijer Car-Parrinello Molecular Dynamics
4 hours
Prof. Dr. Dave H. Parker Ion imaging
4 hours
Dr. ir. Gerrit C. Groenenboom Discrete variable representations
4 hours
gcg2001.pdf

2000 (November 27 - December 01)

Dr. Stan J. A. van Gisbergen Molecular response properties and time-dependent density functional theory
6 hours
svg2000.pdf
Dr. Wim M. Klopper Accurate ab initio computations of electron correlation effects
4 hours
Dr. Marc Koper Theory of electron-transfer reactions in liquids and at metal-liquid interfaces
6 hours
Dr. Gert von Helden Multiphoton excitation of gas phase molecules
4 hours
Dr. ir. Gerrit C. Groenenboom Photodissociation
6 hours

1999 (November 29 - December 03)

Prof. Dr. W. J. Briels Inleiding in de relativiteitstheorie
4 hours
Dr. ir. G. C. Groenenboom Angular momentum theory and applications
6 hours
lecture notes
Dr. M. H. M. Janssen Vector correlations in chemical reaction dynamics
4 hours
Dr. L. Visscher Relativistische quantumchemie
6 hours
Dr. ir. P. E. S. Wormer Introduction to the electronic correlation problem
6 hours
correlation.pdf
correlation.ps.gz

1998 (November 30 - December 04)

Prof. Dr. W. J. Briels Statistische mechanica en tijdcorrelatie functies
4 hours
Dr. K. Duppen Niet-lineare optische spectroscopie
4 hours
Prof. Dr. F. B. van Duijneveldt Symmetrie-breking
4 hours
Dr. M. A. van der Hoef Klassieke en ab-initio moleculaire dynamica
6 hours
Prof. Dr. J. G. Snijders Optische responsfuncties
6 hours
lecture notes

1997 (December 15 - 19)

Prof. Dr. E. J. Baerends Dichtheidsfunctionaaltheorie
6 hours
Dr. W. J. Briels Lineaire response theorie en Onsagers regressie hypothese
6 hours
Prof. Dr. A. W. Kleyn Het sonderen van de interactiedynamica aan oppervlakten met moleculaire bundels
4 hours
Dr. G. J. Kroes Golfpakketmethoden voor molecuul oppervlakteverstrooiing
6 hours
Dr. E. J. Meijer Principes van Car & Parrinello moleculaire dynamica
4 hours

1996 (December 09 - 13)

Dr. C. van Alsenoy Moleculen in kristallen
4 hours
Dr. R. Broer Kwantum chemische cluster aanpakken voor het bestuderen van vaste stoffen
6 hours
Dr. M. C. van Hemert en Dr. W. J. Buma Intramoleculaire dynamica; (enige) theorie en (enige) spectroscopie
4 + 4 hours
Prof. Dr. D. Feil Licht en materie
6 hours

1995 (December 11 - 15)

Dr. W. J. Briels Reacties in vloeistoffen
6 hours
Dr. P. Th. van Duijnen Solvatatie in de quantumchemie
6 hours
Prof. Dr. J. G. Snijders Inleiding verstrooiingstheorie
6 hours
Dr. ir. P. E. S. Wormer Impulsmomenttheorie
6 hours

1994 (December 12 - 16)

Dr. P. J. A. Ruttink Unimolekulaire reakties
6 hours
Dr. W. J. Briels Inleiding functionalen in de chemie
2 hours
Prof. Dr. E. J. Baerends Dichtheidsfunktionaal-theorie in de quantumchemie
6 hours
Prof. Dr. ir. A. van der Avoird Symmetrie van slappe molekulen
6 hours
Prof. Dr. H. Berendsen Quantumdynamische simulaties
6 hours

1993 (June 14 - 18)

Prof. dr. W. C. Nieuwpoort Electronenstructuur berekeningen van vaste stof clusters op basis van de Dirac vergelijking
6 hours
Dr. J. H. van Lenthe Propere dissociatie
4 hours
Dr. ir. G. C. Groenenboom IJle matrixmethoden in de quantumchemie
4 hours
Dr. W. J. Briels Statistische fysica
2 hours
Dr. A. P. J. Jansen Moleculaire dynamica met toepassingen op de berekening van reactiesnelheden
4 hours
Prof. Dr. W. J. Briels De methode van Car & Parrinello
4 hours

1992 (June 01 - 05)

Dr. J. G. Snijders Inleiding verstrooiingstheorie
Prof. Dr. D. Feil Licht en materie
Prof. Dr. J. J. C. Mulder Valence bond theorie
Prof. Dr. F. B. van Duijneveldt Symmetrie breking
Dr. ir. P. E. S. Wormer De permutatiegroep en haar toepassingen
Dr. W. J. Briels Quantum Monte Carlo

1991 (March 11 - 15)

Dr. M. van Hemert Spectra van diatomaire moleculen
Prof. Dr. R. A. van Santen Quantum chemistry of surface chemical reactivity
Dr. W. Ravenek Green functies en chemisorptie
Prof. Dr. Ir. A. van der Avoird Molekulaire vibraties en rotaties
Prof. Dr. E. J. Baerends Quantum chemistry in momentum space

1989 (November 13 - 17)

Dr. P.J.A. Ruttink Electronencorrelatie
9 hours
Dr. J. H. van Lenthe Computers/praktische quantumchemie
9 hours
ir. G. C. Groenenboom Born-Oppenheimer benadering
2 hours
Dr. P. J. A. Aerts Relativistische quantumchemie
9 hours

1988 (November 14 - 18)

Dr. J. G. Snijders Green's functies
8 hours
Dr. H. B. Broer Effectieve core potentialen
8 hours
Dr. ir. P. E. S. Wormer Groepentheorie
8 hours
Dr. W. J. Briels Green functies
6 hours